Această secţiune conţine informaţii privind cursurile de formare pentru cei care doresc să îmbunătăţească comunicarea cu persoanele cu deficienţă de auz: cursuri de informare despre deficienţa de auz, cursuri de învăţare a limbajului mimico-gestual, cursuri de formare profesională pentru obţinerea statutului de interpret. Aceste cursuri sunt, de obicei, furnizate de către asociaţii/organizaţii ale persoanelor cu deficienţă de auz sau în universităţile care au facultăţi de profil.

1- Cursuri de informare despre deficienţa de auz

2- Cursuri de limbaj mimico-gestual

3- Cursuri de interpret în limbaj mimico-gestual