Centrul de reabilitare a auzului și limbajului - nivel preșcolar

Grădinița de la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ CLUJ-NAPOCA este locul în care copiii cu dizabilități de auz cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani învață să asculte și să descifreze sunetele, să înțeleagă vorbirea, să comunice/să vorbească, îndrumați de specialiștii noștri: profesori psihopedagogi specializați în evaluarea auzului, antrenament auditiv, terapia limbajului, logopedie și educatoare.

Obiective

competenţe de bază

Formarea competenţelor de bază pentru fiecare copil în funcţie de capacităţile acestora în vederea integrării școlare;

competenţe de comunicare

Formarea şi dezvoltarea limbajului, stimularea copiilor în vederea utilizării comunicării verbale în relaţionarea cu alţii;

Dezvoltare personală

Dezvoltarea armonioasă a copiilor deficienţi de auz, prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare;

Implicarea părinților

Implicarea părinţilor în procesul de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor.

Beneficiari ai Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate

 • Beneficiari direcți

  • copii cu dizabilitate auditivă ușoară, moderată, severă, profundă

  • copii cu dizabilitate auditivă cu implant cohlear

  • copii cu dizabilitate auditivă și cu alte dizabilități asociate

  • copii cu tulburări de limbaj datorate unei pierderi auditive

  • copii care nu au dezvoltat limbajul expresiv verbal (vorbirea)

Servicii asigurate

Grădinița este o perioadă importantă în educarea și recuperarea copilului cu dizabilități auditive și/sau asociate. Cu cât copilul începe terapia auzului și limbajului mai devreme, cu atât cresc șansele lui de a auzi, de a vorbi/de a comunica, de a se integra mai ușor în școală. În cadrul grădiniței noastre copiii beneficiază de următoarele servicii:

activităţi de grup

Activități educative de grup (între 8-12 copii/grupă) desfășurate de educatoare cu experiență și de profesori psihopedagogi;

Terapii specifice

Activități de terapii specifice și de compensare individualizate( activități de logopedie specific copiilor cu dizabilități auditive: însușirea sunetelor vorbirii, corectarea tulburărilor de vorbire, antrenament auditiv) organizate de profesori psihopedagogi specializați în terapia limbajului și auzului;

Evaluare

Evaluarea limbajului și a auzului, posibilitatea realizării audiogramei;

Terapia auzului

Programe de terapia auzului și limbajului individualizate, adaptate nevoilor fiecărui copil;

Educație

Programe educative adaptate după programa învățământului de masă, existând posibilitatea integrării în învățământul de masă după terminarea grădiniței;

Educație individualizată

Programe educative individualizate pentru copiii cu dizabilități senzoriale asociate;

Program prelungit

Program prelungit între orele 08.00-20.00;

Cazare în internat

Posibilitatea cazării în internatul grădiniței gratuit pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului;

Activități extracurriculare

Activități extracurriculare organizate de către profesori, educatoare, infirmiere, care asigură permanenta supraveghere a copiilor. În weekend, copiii cazați în internat participă la activități organizate de către un profesor și infirmieră.

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activități de grup

Activități individuale

Activități extrașcolare

Activități de suport familial

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca