Centrul de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate

Unul dintre obiectivele instituției noastre îl reprezintă includerea cât mai timpurie a copiilor cu deficienţe auditive şi/sau asociate în programe recuperatorii individuale sau de grup. Programele de intervenție precoce se desfăşoară în cadrul Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate. Detalii despre inscrierea copilului dumneavoastră în acest centru le găsiți aici.

Obiective

competenţe de comunicare

Formarea competenţelor de comunicare şi dezvoltarea limbajului verbal ţintind spre integrarea în învăţământul de masă.

Implicarea părinților

Implicarea activ-participativă a părinţilor în activităţile de recuperare şi reabilitare auditiv-verbală a copiilor.

Informarea părinților

Informarea şi formarea părinţilor ca prim factor educativ în viaţa copilului.

Beneficiari ai Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate

 • Beneficiari direcți

  Copii cu dizabilități auditive și/sau asociate cu vârste mai mici de 3 ani

 • Beneficiari direcți

  Preșcolari/elevi cu dizabilități auditive integrați în învățământul de masă

 • Beneficiari indirecți

  Părinții/familiile copiilor care urmează activităţile noastre

 • Beneficiari indirecți

  Cadrele didactice din insituțiile de învățământ în care sunt integrați copiii

Servicii asigurate

Prin intermediul Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate cadrele didactice și auxiliare ale liceului oferă servicii concrete pentru copii încă din faza timpurie, precoce. Aceste servicii includ:

Evaluare

evaluarea nivelului de dezvoltare a auzului și limbajului în vederea întocmirii programului de intervenţie terapeutică

Consiliere

consilierea familiilor în vederea alegerii tipului de protezare și a tipului de comunicare în funcţie de particularităţile individuale ale copilului

Terapii individualizate

realizarea terapiilor specifice de compensare individualizate în funcţie de gradul pierderii de auz, tipul protezării (proteze auditive/implant cohlear), nivelul general de dezvoltare al copilului

Testare

parcurgerea etapelor de testare auditivă-nonverbală şi verbală - în cazul copiilor cu implant cohlear

activităţi copii-părinți

desfăşurarea unor activităţi comune părinţi -copii şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare

Ședințe de susținere

organizarea unor şedinţe de suport familial pe teme la sugestia părinţilor, având ca invitaţi specialişti din diferite domenii cum ar fi doctori ORL, pediatrii, asistenţi sociali, specialişti în protezare, educatori din grădiniţele de masă

Informarea părinților

informarea părinţilor privind particularităţile copilului deficient de auz şi dezvoltarea limbajului acestuia

Informarea cadrelor didactice

informarea cadrelor didactice din învăţământul de masă despre particularităţile comunicării cu elevii deficienţi de auz

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activităţi individuale

Activităţi comune părinţi-copii

Activităţi de suport familial

Activităţi de informare a cadrelor didactice din învăţământul de masă

Cu ce informații vă putem ajuta?

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: lic_auz@yahoo.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca