Nivelul Primar

Nivelul primar se adresează copiilor cu deficienţe de auz de la 6/7-11 ani şi/sau cu deficienţe asociate şi are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime care să permită dezvoltarea fizică, intelectuală, spirituală şi socială, utilizând la maximum potenţialul fiecărui copil.

Obiective

competenţe de bază

Formarea competenţelor de bază pentru fiecare elev în funcţie de capabilităţile acestora;

competenţe de comunicare

Formarea şi dezvoltarea limbajului, a competențelor de comunicare;

Dezvoltare personală

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor cu dizabilități auditive și/sau asociate;

Implicarea părinților

Atragerea şi implicarea părinţilor în procesul educațional şi de reabilitare auditiv-verbală a copiilor.

Beneficiari ai departamentului de Nivel Primar

  • Beneficiari direcți

    elevii cu dizabilitate auditivă ușoară, moderată, severă, profundă

  • Beneficiari direcți

    Elevii cu dizabilitate auditivă și cu alte dizabilități associate

  • Beneficiari indirecți

    Familiile elevilor cu dizabilitate auditivă

Servicii asigurate

Prin intermediul departamentului care se ocupă de elevii de nivel primar cadrele didactice și auxiliare ale liceului oferă următoarele servicii concrete:

Adaptare

Adaptare curriculară în vederea obţinerii unor performanţe şcolare bune;

Dezvoltare personală

Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasă;

Sisteme de comunicare

Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate deficienţei: limbaj verbal, limbaj dactil, limbaj mimico-gestual sau comunicare totală;

Terapii educaționale

Programe educative (între orele 08.00 - 12.00/13.00) și programe de terapie educațională (între orele 14.00 - 18.00);

Dezvoltarea aptitudinilor

Activităţi educative ce vizează: dezvoltarea limbajului și a competențelor de comunicare, însușirea scris-cititului, a conceptelor matematice, dezvoltarea aptitudinilor elevilor;

Autonomie

Activităţi de terapie educațională complexă și integrate, realizate zilnic: formarea autonomiei personale, stimularea senzorială şi cognitivă, socializare, activități practice, activități ludice;

Terapii de compensare

Terapii specifice și de compensare: însușirea sunetelor vorbirii, corectarea tulburărilor limbajului, antrenament auditiv, labiolectură, educație ritmică, educație psihomotrică, kinetoterapie, audiologie educațională, psihodiagnoză și consiliere;

Cazare în internat

Posibilitatea cazării în internatul școlii gratuit pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului;

Activități extracurriculare

Activități extracurriculare organizate de către profesori, instructor de educație, care asigură permanenta supraveghere a elevilor;

Asistență socială

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activități de grup/ frontale

Activități individuale

Activități extrașcolare

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca