Cum puteți să vă înscrieți copilul la grădinița
Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca

Pentru înscrierea copiilor la grădiniță sau la Centrul de Suport Familial și de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficiențe de Auz și/sau Asociate aveți nevoie de o serie de documente. Dosarele vor fi depuse de către părinţi sau reprezentanţii legali ai copilului.

Documente necesare înscrierii copiilor la grădiniță sau la Centrul de Suport Familial și de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficiențe de Auz și/sau Asociate

  • Certificat de Orientare Școlară eliberat de CJRAE (Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională) din județuul de proveniență al copilului
  • Certificat și Hotărâre de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (copie)
  • Copia certificatului de naștere al copilului
  • Copia dupa fișa medicală a copilului
  • Dovada vaccinărilor efectuate copilului
  • Cerere pentru înscriere în cadrul instituției noastre
  • Copie dupa buletinele/cărțile de identitate ale părinților sau tutorelui legal
  • Ancheta socială eliberată de primăria de domiciliu
  • Copia documentelor care atestă situația juridică a copilului (hotărâri de divorț și încredințare, hotărâri de plasament, adopție sau tutelă etc.)

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca