Clasa pregătitoare la
Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca face înscrieri în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021.

Informații suplimentare puteți obține la:
- telefon telverde 0 800 816 264, instituit la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, începând cu 04.03.2020, de Luni până Joi între orele 09.00 - 16.00 iar Vineri între orele 09.00 - 14.00
- direct la liceu, în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.40, Tel: 0264.431.460, fax: 0264.430.149, E-mail: lic_auz@yahoo.com, zilnic între orele 08.00 - 15.00

Școlarizarea se realizează în regim de zi, semi-internat sau internat fără contribuţie bănească din partea părinţilor, pe baza
Certificatului de orientare școlară eliberat de Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) din judeţul de provenienţă al copilului.


Mai multe informații pentru părinți puteți găsi aici: www.edu.ro - Înscriere în învățământul primar


Oferta educaţională cuprinde

8 copii

O clasă pregătitoare pentru copii cu deficienţe de auz

2 copii

O clasă pregătitoare pentru copii cu deficienţe asociate

documente necesare înscrierii Program de înscriere:
Luni - Joi 09.00 - 18.00
Vineri: 09.00 - 14.00

 • Certificat și Hotărâre de Expertiză și Orientare Școlară eliberat de CJRAE (Centrul Județean de Resurse și de Asistență educațională)
 • Certificat și Hotărâre de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (copie)
 • Copia certificatului de naștere al copilului (legalizată)
 • Copia după fișa medicală a copilului
 • Dovada vaccinărilor efectuate copilului
 • Cerere pentru înscriere în cadrul instituției noastre
 • Copie după buletinele/cărțile de identitate ale părinților sau tutorelui legal
 • Copie dupa C.I.(dacă a împlinit 14 ani)
 • Ancheta socială eliberată de primăria de domiciliu
 • Foaie matricolă (dacă este cazul)
 • Copia documentelor care atestă situația juridică a copilului (hotărâri de divorț și încredințare, hotărâri de plasament, adopție sau tutelă etc.)

Dosarele vor fi depuse de către părinţi sau reprezentanţii legali ai copilului.

Servicii oferite

activităţi instructiv-educative frontale realizate dimineața de către profesori psihopedagogi

terapie educațională complexa și integrată realizate după masa de către profesori-educatori

activităţi terapeutice specifice și de compensare individualizate: antrenament auditiv, educație ritmică, activităţi de demutizare, logopedie- corectarea tulburărilor de limbaj, kinetoterapie

activităţi extrașcolare

evaluarea auzului în cadrul cabinetului de audiologie educațională

protezarea corespunzătoare a copiilor, sponsorizare cu aparate auditive în limita posibilităților

verificarea aparatelor auditive, reparații aparate auditive, confecționări olive în cadrul laboratorului de confecționare olive și reparații aparate auditive

evaluarea psihologică a copilului

asistență medicală în cadrul cabinetului medical școlar

suport familial individual și de grup pentru părinții copiilor înscriși în cadrul instituției

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca