activități specifice
Toate activitățile Dezvoltare auditivă Dezvoltare limbaj Dezvoltare psihică

Examinarea auditivă

Școala dispune de un cabinet izolat fonic dotat cu audiometru și cu materiale necesare testării auzului și diagnosticării pierderii auditive. În urma examinîrii se realizează audiograma stabilindu-se gradul și tipul pierderii auditive, aceasta constituind baza pentru alegerea unui mijloc de amplificare potrivit copilului: proteze auditive, implant cohlear.

Examinarea psihologică

Examinarea psihologică a copiilor cu deficiențe de auz contribuie la identificarea cazurilor cu dublă deficiență, la selectarea tipului de examinare auditivă ce poate fi utilizat, precum și la adoptarea măsurilor educative ulterioare. De asemenea, în cazul copiilor cu dificultăți de adaptare școlară, cu tulburări comportamentale se recurge la activități terapeutice.

Antrenamentul auditiv

Dezvoltarea funcției auditive diminuate, stimularea aptitudinilor de ascultare constituie un important suport pentru achiziționarea limbajului verbal. În cadrul școlii se urmărește ca fiecare copil să devină apt să asculte și să interpreteze ceea ce aude pentru a putea utiliza percepția auditivă în comunicarea verbală și în controlul propriei pronunții.

Demutizarea

Formarea și dezvoltarea limbajului verbal reprezintă una din principalele preocupări ale specialiștilor din cadrul școlii. Însușirea de către copii a limbajului verbal și dezvoltarea comunicării verbale constituie achiziții importante în procesul integrării sociale a deficienților de auz. Această activitate începe imediat după diagnosticarea copilului, întrucât intervenția timpurie este esențială în formarea limbajului verbal. De aceea, în cadrul Centrului de Suport Familial și Recuperare Timpurie a copiilor cu deficiențe de auz și asociate se realizează cu copiii activități de intervenție precoce începând de la vârsta de 6 luni.

Labiolectură

Pentru copiii deficienți de auz formarea deprinderilor de „citire de pe buze” este indispensabilă pentru a recepta mesajul interlocutorului. În cadrul școlii se realizează activități individuale și frontale de dezvoltare a deprinderilor de labiolectură.

Artterapii

Cu sprijinul unor fundații și asociații, se desfășoară în spațiul școlii și în afara acestuia, în timpul situat în afara orelor de curs, activități de psihodrama, pantomimă, creație plastică.

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca