Intervenția precoce

Unul dintre obiectivele instituției noastre îl reprezintă includerea cât mai de timpuriu a copiilor cu deficienţe auditive şi/sau asociate în programe recuperatorii individuale sau de grup. Programele de intervenție precoce se desfăşoară în cadrul Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate

Obiective

Formarea competenţelor de comunicare şi dezvoltarea limbajului verbal ţintind spre integrarea în învăţământul de masă;

Implicarea activ-participativă a părinţilor în activităţile  de recuperare şi de reabilitare auditiv-verbală a copiilor;

Informarea şi formarea părinţilor ca prim factor educativ în viaţa copilului;

Servicii asigurate

Evaluare

Evalurea nivelului de dezvoltare a auzului și limbajului în vederea întocmirii programului de intervenţie terapeutică

Consiliere

Consilierea familiilor în vederea alegerii tipului de protezare și a tipului de comunicare în funcţie de particularităţile individuale ale copilului.

Terapii individualizate

Realizarea terapiilor specifice de compensare individualizate în funcţie de gradul pierderii de auz, tipul protezării (proteze auditive / implant cohlear), nivelul general de dezvoltare al copilului.

Testare

Parcurgerea etapelor de testare auditivă-nonverbală şi verbală - în cazul copiilor cu implant cohlear.

Activități copii-părinți

Desfăşurarea unor activităţi comune părinţi-copii şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare.

Ședințe de susținere

Organizarea unor şedinţe de suport familial pe teme la sugestia părinţilor, având ca invitaţi specilalişti din diferite domenii cum ar fi doctori ORL, pediatrii, asistenţi sociali, specialişti în protezare, educatori din grădiniţele de masă.

Informarea părinților

Informarea părinţilor privind particularităţile copilului deficient de auz şi dezvoltarea limbajului acestuia.

Informarea cadrelor didactive

Informarea cadrelor didactice din învăţământul de masă despre particularităţile comunicării cu elevii deficienţi de auz

Modalităţi de realizare

Activităţi individuale

Activităţi comune părinţi-copii

Activităţi de suport familial

Activităţi de informare a cadrelor didactice din învăţământul de masă

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca