Invățământ Gimnazial

Nivelul gimnazial se adresează elevilor cu dizabilități auditive și/sau asociate. Programa școlară implementată este aceeași cu cea a învățământului de masă, cu adaptări curriculare corespunzătoare nevoilor copiilor.

Obiective

Formarea competenţelor de bază pentru fiecare elev în funcţie de capabilităţile acestora.

Pregătirea elevilor cu dizabilități auditive în vederea integrării în ciclul şcolar liceal.

Formarea şi dezvoltarea limbajului, a competențelor de comunicare.

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor cu dizabilități auditive și/sau asociate, prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare.

Atragerea şi implicarea părinţilor în procesul educațional şi de reabilitare auditiv-verbală a copiilor.

Beneficiari ai planului de învățământ gimnazial ai Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca

  • Beneficiar direct

    elevii cu dizabilitate auditivă ușoară, moderată, severă, profundă

  • Beneficiar direct

    elevii cu dizabilitate auditivă și cu alte dizabilități asociate

  • Beneficiar indirect

    familiile elevilor cu dizabilitate auditivă

Servicii asigurate

Prin planul de învățământ gimnazial al Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca elevii beneficiază de următoarele servicii:

Adaptare

Adaptare curriculară în vederea obţinerii unor performanţe şcolare bune

Pregătire teste naționale

Pregătirea pentru participare la testări naţionale în vederea continuării studiilor liceale

Proiecte individuale

Elaborarea proiectelor individualizate pentru elevii cu dizabilități senzoriale asociate

Dezvoltarea limbajului

Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate dizabilității: limbaj verbal, limbaj dactil, limbaj mimico-gestual sau comunicare totală

Educație și terapie

Programe educative desfășurate între orele 8.00 - 14.00 și programe de terapie educațională desfășurate între orele 15.00 - 19.00

Terapii specifice și de compensare

Terapii specifice și de compensare: însușirea sunetelor vorbirii, corectarea tulburărilor de limbaj, antrenament auditiv, labiolectură, kinetoterapie, audiologie educațională, psihodiagnoză și consiliere

Cazare

Posibilitatea cazării în internatul școlii gratuit pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activități extracurriculare

Activități extracurriculare organizate de către profesori, instructori de educație, care asigură permanenta supraveghere a elevilor

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activităţi frontale (organizate pe clase sau grupe de nivel)

Activităţi individuale (în cadrul şedinţelor de terapii)

Activităţi extracurriculare: excursii, vizite, cercuri tematice

Activităţi de suport familial

Activităţi comune părinţi-copii-cadre didactice

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca