Invățământ liceal

Începând cu data de 1 septembrie 2007, a fost autorizat nivelul liceal – filiera tehnologică, profil tehnic, specializarea operator tehnică de calcul. Oferta educațională se adresează elevilor cu deficienţe de auz din învăţământul liceal - profilul tehnic, specializarea tehnician operator tehnică de calcul. 

Obiective

Pregătirea generală şi tehnologică a elevilor pentru obţinerea diplomei de bacalaureat în vederea integrării profesionale și sociale

Sprijinirea elevilor în descoperirea propriilor afinităţi şi aspiraţii în scopul orientării spre o anumită carieră profesională

Dezvoltarea capacităţilor de observare, de analiză şi de interpretare a proceselor tehnologice, de sesizare a implicaţiilor dezvoltării tehnice asupra mediului înconjurător

Dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă, stimulând curiozitatea pentru cercetarea unui fenomen şi a unui proces

Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului, pregătirea elevilor astfel încât să poată folosi avantajele ştiinţei calculatorului

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor deficienţi de auz, prin oferirea de oportunităţi multiple de socializare

Derularea unor parteneriate educative ce vizează reuşita integrării socio-profesionale a elevilor deficienţi de auz

Servicii asigurate

Adaptare

Adaptare curriculară în vederea obţinerii unor preformaţe şcolare bune

Dezvoltare personală

Activităţi de dezvoltare a abilităţilor sociale şi de comunicare

Dezvoltare profesională

Activităţi de dezvoltare a aptitudinilor profesionale ale elevilor

Parteneriate

Parteneriate educative care să asigure elevilor o educaţie complexă

Terapie educațională

Programe de terapie educațională (între orele 15.00 - 19.00) și terapii specifice și de compensare: (corectarea tulburărilor de limbaj, antrenament auditiv, labiolectură, kinetoterapie, audiologie educațională, psihodiagnoză și consiliere) pentru elevii claselor a IX-a și a X-a.

Cazare

Posibilitatea cazării în internatul școlii gratuit pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al elevului.

Avantaje sociale

Asistenţă socială

Asistență medicală

Asistenţă medicală

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activităţi frontale (organizate pe clase sau grupe de nivel)

Activităţi individuale (în cadrul şedinţelor de terapii)

Activităţi extracurriculare: excursii, vizite, cercuri tematice

Activităţi de suport familial

Activităţi comune părinţi-copii-cadre didactice

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca