Invățământ Primar

Nivelul primar se adresează copiilor cu deficienţe de auz de la 6/7-11 ani şi/sau cu deficienţe asociate şi are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime care să permită dezvoltarea fizică, intelectuală, spirituală şi socială, utilizând la maximum potenţialul fiecărui copil.

Obiective

Formarea competenţelor de bază pentru fiecare elev în funcţie de capabilităţile acestora.

Formarea şi dezvoltarea limbajului, a competențelor de comunicare.

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor cu dizabilități auditive și/sau asociate.

Atragerea şi implicarea părinţilor în procesul educațional şi de reabilitare auditiv-verbală a copiilor.

Beneficiari ai planului de învățământ primar ai Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca

  • Beneficiar direct

    Elevii cu dizabilitate auditivă ușoară, moderată, severă, profundă

  • Beneficiar direct

    Elevii cu dizabilitate auditivă și cu alte dizabilități associate

  • Beneficiar indirect

    Familiile elevilor cu dizabilitate auditivă

Servicii asigurate

Prin planul de învățământ primar al Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca copiii beneficiază de următoarele servicii:

Adaptare

Adaptare curriculară în vederea obţinerii unor performanţe şcolare bune

Dezvoltare personală

Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasă

Dezvoltarea comunicării

Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate deficienţei: limbaj verbal, limbaj dactil, limbaj mimico-gestual sau comunicare totală

Programe educative și terapeutice

Programele educative se desfășoară între orele 08.00 - 12.00/13.00 și programele de terapie educațională între orele 14.00 - 18.00

Activități educative

Activităţi educative ce vizează: dezvoltarea limbajului și a competențelor de comunicare, însușirea scris-cititului, a conceptelor matematice, dezvoltarea aptitudinilor elevilor

Activități de integrare

Activităţi de terapie educațională complexă și integrate, realizate zilnic: formarea autonomiei personale, stimularea senzorială şi cognitive, socializare, activități practice, activități ludice.

Terapii de compensare

Terapii specifice și de compensare: însușirea sunetelor vorbirii, corectarea tulburărilor limbajului, antrenament auditiv, labiolectură, educație ritmică, educație psihomotrică, kinetoterapie, audiologie educațională, psihodiagnoză și consiliere

Cazare

Posibilitatea cazării în internatul școlii gratuit pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activități extracuriculare

Activități extracurriculare organizate de către profesori, instructor de educație, care asigură permanenta supraveghere a elevilor

Modalităţi de realizare

Modalitățile prin care ne atingem obiectivele sunt activități individuale, 1-2 ore/săptămână pe baza Certificatului de Orientare Școlară eliberat de CJRAE din județul de proveniență al copilului

Activități de grup / frontale

Activități individuale

Activități extrașcolare

Cu ce informații vă putem ajuta?

Program de funţionare al unităţii de învăţământ

Program de audienţe

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: licdefauz@gmail.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca