Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de Auz din Cluj-Napoca

Personalul liceului

Personal didactic:

 • • Profesori psihopedagogi
 • • Profesori de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială
 • • Profesori de diferite specializări
 • • Profesori, învățători-educatori
 • • Educatoare, profesori pentru învăţământul primar şi preprimar
 • • Maistru instructor

Personal medical:

 • • medic pediatru
 • • medic ORL
 • • asistente medicale
 • • infirmiere

Personal laborator audiologie:

 • • audiolog
 • • tehnician confecționat olive
 • • referent reparații aparate auditive


Personal didactic auxiliar:

 • • instructori de educație
 • • supraveghetori de noapte
 • • asistent social
 • • bibliotecar
 • • informatician

Personal administrativ:

 • • secretară
 • • contabil
 • • administrator
 • • bucătari
 • • magaziner
 • • portar
 • • şofer
 • • personal întreținere și curățenie

Cu ce informații vă putem ajuta?

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
400117, Calea Dorobanților, nr. 40, Cluj-Napoca, România
Tel.: 0040 264-431 460, Fax: 0040 264-430 149, E-mail: lic_auz@yahoo.com


Sunt de acord cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Liceului Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca