Accesibilitate și incluziune socială prin limbaj mimico-gestual

Program: Erasmus+
Proiect nr.: 2018-1-RO01-KA101-048363
Perioada:1 oct. 2018 - 30 sept. 2019
Grup ţintă: 12 cadre didactice

Tipul proiectului
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Locul de desfășurare
Centrul Persagotiere, Franța, Nantes; Ljubljana, Slovenia

Titlu: Accesibilitate și incluziune socială prin limbaj mimico-gestual
Coordonator: Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca

Strategii educaționale specifice în contextul dizabilității de auz

In cadrul proiectului Accesibilitate și incluziune socială prin limbaj mimico-gestual a fost realizată o carte cu bune practici și strategii educaționale specifice în contextul dizabilității de auz.
Prin realizarea acestui manual, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca oferă măsura unui frumos parcurs instituțional în domeniul proiectelor Erasmus+, a unui management deschis, a unei echipe didactice pentru care învățarea este parte integrantă din firescul lui – a fi bun profesionist.
În egală măsură, manualul exprimă și deschiderea către comunitate, prin împărtășirea rezultatelor învățării tuturor celor care doresc să descopere și să învețe mai mult.

descarcă carte

Obiective generale

  • Observarea practicilor inovatoare utilizate în educarea şi recuperarea copiilor cu dizabilități de auz din alte ţări în învățământul special și învățământul integrat.

  • Îmbunătăţirea competenţelor profesionale referitoare la metode specifice de comunicare, alternative și augumentative (limbaj mimico-gestual, alfabet dactil, sisteme de comunicare alternative și augumentative pentru copiii cu dizabilități auditive

  • Identificarea bunelor practici în ceea ce privește utilizarea limbajului mimico-gestual în educația copiilor cu dizabilități auditive în scopul de a le transfera în contextele de învăţare şi formare a persoanelor cu dizabilități de auz din cadrul instituţiei noastre.

  • Însuşirea unor tehnici de traducere în limbaj mimico-gestual alături de labiolectură pentru a facilita accesibilizarea curriculumului şi îmbunătăţirea interpretării în LMG la examenele naționale și de bacalaureat.

Obiectivele specifice

  • Observarea modului de utilizare a limbajului mimico-gestual atât în învățământul special cât și în învățământul integrat pentru copii cu dizabilități auditive din alte țări europene;

  • Înțelegerea utilizării limbajului mimico-gestual ca sprijin pentru achiziționarea competențelor de bază în comunicare;

  • Familiarizarea cu metode și instrumente de comunicare utilizate pentru integrarea limbajului mimicogestual în activitățile educative și terapeutice pentru copiii cu dizabilități auditive și asociate din învățământul special și integrat;

  • Dobândirea competențelor metodice și didactice necesare pentru aplicarea procedurilor educaționale și de comunicare prin limbaj mimico-gestual cu elevii cu dizabilități auditive și familiile acestora în vederea accesibilizării curriculumului şi facilitarea înţelegerii cerinţelor subiectelor de examen.