Cerebral Hearing Impairment( CHI)

Scopul proiectului este de a permite partenerilor din proiect să colecteze și să împărtășească practicile și materialele pe care le folosesc pentru educarea și abilitarea/reabilitarea copiilor cu implant cohlear care prezintă probleme neurolingvistice, cu intenția de a dezvolta, într-un viitor proiect un protocol european de evaluare și de reabilitare pentru incluziunea socială a acestor copii.

Program: Erasmus+
Proiect nr.: 2019-1-FR01-KA202-062308
Perioada:01-09-2019- 30.11.2020

Tipul proiectului
KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

Titlu: Cerebral Hearing Impairment( CHI)
Coordonator: Mutualité Française Anjou- Mayenne MFAM( CHI)

Grupul țintă

Acest proiect se va concentra pe copiii cu dizabilitate auditivă cu implanturi cohleare care prezintă probleme neurolingvistice și, mai precis, conform ICD, probleme specifice în dezvoltarea vorbirii și a limbajului, probleme în achiziționarea limbajului expresiv și probleme în achiziționarea limbajului receptiv, excluzând orice dizabilitate intelectuală.

Participanți

Specialiștii implicați în schimbul de bune practici vor include: medici ORL, kinetoterapeuți, audiologi, audioproteziști, profesori de educație specială, profesori psihopedagogi, neuropsihologi și psihologi, care lucrează într-o echipă multidisciplinară alături de copiii cu deficiențe de auz care au implant cohlear, dar care prezintă semne ale unor probleme neurolingvistice.

Rezultate așteptate

- o fișă de evaluare pentru copiii cu implant cohlear care prezintă probleme neurolingvistice realizată de partenerii din proiect (cu instrumente utilizate de organizații)

- un manual cu informații despre tulburări asociate dizabilității auditive și impactul acestora asupra dezvoltării de limbaj oral.