Sunt şi eu un mic matematician

Proiectul „Sunt şi eu un mic matematician” este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene, poziţia 67/2020.

Obiectivul general

Scopul principal al acestui proiect este de a oferi tuturor elevilor şanse egale de a participa la o pregătire de calitate în domeniul matematicii, de a stimula pasiunea elevilor pentru această disciplină

Obiectivele specifice

1. Valorificarea cunoştinţelor însuşite la disciplina Matematică în situaţiile competiţionale
2. Realizarea unui schimb de experienţă util pentru profesorii care pregătesc elevii la disciplina Matematică.

Grupul ţintă

Grupul ţintă este constituit din elevi cu cerinţe educative speciale din clasele II-VIII din unităţi şcolare speciale din judeţul Cluj.

Beneficiari direcți:
- memebrii grupului țintă
- cadrele didactice implicate în proiect

Beneficiari indirecţi:
- liceul organizator
- ISJ Cluj ca şi coordonator
- comunitatea în care este amplasată şcoala
- Asociaţia NID pentru deficienţi de auz (ANCDA)

activităţi

 • • Pregătirea activităţilor proiectului
 • • Înscrierea şcolilor din judeţ la desfăşurarea proiectului
 • • Desfăşurarea concursului de matematică
 • • Activităţi de diseminare

Rezultatele aşteptate

 • 1. implicarea a peste 150 de elevi în activităţi extracurriculare, toţi copiii distinşi cu diplome de participare, implicarea a cel puţin 30 de cadre didactice îndrumătoare
 • 2. formarea unui grup de iniţiativă - acţiune în domeniul organizării activităţilor proiectului;
 • 3. crearea unor materiale informative, a afişului;
 • 4. dezvoltarea unui inventar de bune practici identificate prin proiect;
 • 5. realizarea unui ghid informaţional cu modele de subiecte;
 • 6. formarea unor abilităţi specifice la nivelul grupului ţintă, prin generarea unor schimbări specifice – îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate pentru elevi şi profesori;
 • 7. creşterea capacităţii instituţionale prin extinderea parteneriatelor;
 • 8. creşterea prestigiului instituţiei în comunitate.