Proiectul ”În lumea poveștilor”

Proiectul ”În lumea poveștilor”, este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene, poziţia 28/2020.

Obiectivul general

Obiectivul general este formarea și dezvoltarea capacității de a reda prin transpunere scenică a unei secvențe dintr-o poveste studiată, promovarea comunicării, cooperării copiiilor dar și a cadrelor didactice din instituțiile participante.

Obiectivele specifice

1. Realizarea unui spectacol în care sunt reprezentate secvențe de pantomimă, dramatizare și dans din diferite povești studiate.
2. Exersarea deprinderilor de comunicare verbală și non-verbală (copiii cu dizabilitate auditivă)
3. Diseminarea rezultatelor proiectului în toate unităţile şcolare participante într-un interval de o lună

Grupul ţintă

Grupul ţintă este constituit din copiii cu dizabilităţi şi valizi din unităţi şcolare din judeţul Cluj, provenind de la:
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Școala Gimnazială Specială ”KOZMUTZA FLORA”, Cluj-Napoca
Grădinița Confesională ”Sânta Ana”, Cluj-Napoca
Grădinița Malteză, Cluj-Napoca
Grădiniţa cu PP „Degeţica”


activităţi

 • • activităţi de organizare
 • • activităţi ludice de pregătire a copiilor
 • • concurs de dramatizare, pantomimă şi dans
 • • activităţi de diseminare.

Concursul

Concursul din cadrul proiectului, cuprinde trei secțiuni:

 • • pantomimă
 • • dramatizare
 • • dans

Rezultatele aşteptate

 • 1. copii implicaţi în activităţi extracurriculare, toţi copiii distinşi cu diplome de participare, cel puţin 15 de cadre didactice îndrumătoare implicate;
 • 2. un grup de iniţiativă - acţiune în domeniul organizării activităţilor concursului;
 • 3. materiale informative, reviste, spectacolul;
 • 4. abilităţi specifice la nivelul grupului ţintă, prin generarea unor schimbări specifice – îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate pentru elevi şi profesori
 • 5. creşterea capacităţii instituţionale prin extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului instituţiei în comunitate